İnsan Kaynakları
İK Politikası
Şirketin ana sermayesini teşkil eden insan kaynağına yatırımı en ön planda tutmakta ve bu doğrultuda çalışanlarının iş tatmini, eğitimi ve sürekli gelişimi odaklı bir personel politikası uygulamaktadır. 

Şirketi geleceğe taşıyacak, şirketin değerlerine sahip, gelişim potansiyeli yüksek olan kişileri, sektörel şartları da göz önünde bulundurarak seçmekte ve işe almakta, nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı hedeflemektedir. 

SEKİZA, sahip olduğu bilgi birikimi, ürettiği özgün cihaz ve sistemlerle Ulusal Savunma Sanayimizin lider kuruluşları arasında hak ettiği yeri alacaktır.

Hedefimiz, SEKİZA’nın, dünya ölçeğinde rekabet edebilme yeteneklerini geliştirmek ve savunma sanayi devleri arasında en üst sıralara çıkarmaktır.

Bu vizyonda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır. Bu kapsamda;
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve SEKİZA’ya bağlılıklarını ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,
  • Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,
  • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
  • Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.