Etik Değerler
  • Tarafsızlık ve Güvenilirlik
  • Açıklık ve Şeffaflık
  • Öngörülebilirlik ve Tutarlılık
  • Katılımcılık ve Ekip Çalışması
  • Bilime ve Bilgiye Dayalı Olma
  • Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme
  • Kaynakların Verimli Kullanılması
  • Toplumsal Sorumluluk
  • Son Kullanıcı Odaklılık