İSG Politikamız

İSG Politikamız

SekizA, çalışanlarını her zaman en önemli değeri olarak görmektedir.

Bu doğrultuda fabrika alanında ve sahada,

  • Çalışanların için gerekli güvenli ortamı oluşturmak
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlar uymak
  • İş kazası ve Mekslek hastalıkları oluşturabilecek etkenleri önceden tespit ederek, oluşmadan engellemek
  • İlgili teknolojik gelişmeleri takip etmek
  • İç ve dış denetimler ile İSG uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak
  • ISO 45001 yönetim sistemi ile sürekliliği sağlamak

Hedefleri ile çalışanlarımızın sağlığından daha önemli bir işimiz olmadığının bilinci ve tüm kazaların gerekli önlemler alınarak engellenebileceği inancı ile SekizA yöneticileri öncülüğünde İSG politikamızı sürekli geliştirerek uygulamaya çalışıyoruz.