İK Politikamız

İK Politikamız

SekizA vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda, verimlilik ve karlılık ilkesine bağlı kalarak insan kaynakları politikamızı oluşturduk.

Müşteri memnuniyeti ancak çalışan memnuniyeti ile sağlanabileceği bilinci ile,

 • Motivasyonu yüksek
 • Mutlu ve şirkete bağlılığı olan
 • Özgüveni yüksek
 • Sürekli gelişen ve öğrenen
 • Nitelikli
 • Şirket hedeflerini kendi hedefi haline getiren
 • Etik değer ve davranşlara sahip

çalışanlar ve ortak bir kurum kültürü oluşturmak adına,

 • Mali ve sosyal hakları sürekli iyileştirmek
 • Profesyonel bir çalışma ortamı hazırlamak
 • Tüm personellerin eğitim ve ihtiyaçlarını tespit ederek giderilmesi için çalışmak,
 • Çalışanları yönetim süreçlerine dahil etmek
 • Doğru göreve doğru personel atamak
 • Açık pozisyonlar için önce şirket bünyesinde potansiyel çalışanlar içinden değerlendirmek ve seçim önceliği vermek

Kısaca insana yatırım yaparak, insan kaynakları süreçlerindeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek ve uyum sağlayarak, SekizA kurumsal yapısına uygun insan kaynakları organizasyon yapısı oluşturmaktır.