Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

SekizA Sürdürülebilirlik ilkesiyle,

  • ISO 14001 sistemine uygun olarak faaliyet göstermek
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uymak
  • Malzeme tedariklerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak
  • Atık oluşumunu azaltmak
  • Çalışanlarında çevre bilinci oluşturma ve bu bilinci SekizA kültürünün en önemli parçası yapmak
  • Kirliliği ve gereksiz doğal kaynak tüketimini kaynağında azaltmak
  • Doğal kaynak tüketimini azaltabilecek teknolojik yatırımlar yapmak

ve DOĞAYI KORUMAK için çalışmaktadır.